• Testimonial Afbeelding

  Verzorgd, verfijnd en superlekker! Een echte aanrader! Wij willen alvast boeken voor onze volgende communicant binnen 2 jaar! ;-)

  Sally
Algemene voorwaarden

subheader1

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

versie 1/1/2019

 

Offerte

De offerte werd opgemaakt op basis van de gegevens verstrekt door de klant (aantal gasten, menu, dranken, bediening, locatie). De inhoud van de offerte is bindend voor wat zal opgeleverd worden door SpectaCulinair. Tot 5 werkdagen voor aanvang van het evenement kan de offerte in onderlinge overeenkomst nog aangepast worden.

 

Materiaal

Bij beschadiging of verlies (met opzet, door nalatigheid of oneigenlijk gebruik door organisatie of gasten) van het materiaal van SpectaCulinair of van de onderaannemers, zal de organisator aansprakelijk gesteld worden. De kosten zullen worden doorgefactureerd. (Dit geldt onder meer voor meubilair, nappen en servetten, glazen, porselein, bestek,…)

 

BTW

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld in de offerte

BTW op eten: 12%
BTW op dranken: 21%
BTW op uurloon en verplaatsingskosten: 21%

 

Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen zijn gebaseerd op factuur en dienen te gebeuren via volgend rekeningnr:

Argenta BIC ARSPBE22
IBAN BE75 9794 3513 6951

Betalingen dienen te gebeuren 30 dagen nà factuurdatum.

 

Wijzigingen en Annulatie

Het aantal personen vermeld op de offerte is bindend, zonder mogelijke betwisting. 

- Een wijziging in het aantal gasten kan ten laatste 5 werkdagen vòòr aanvang van het evenement doorgegeven worden in onderlinge overeenkomst.

- Indien minder gasten aanwezig zijn dan aangegeven, zal gefactureerd worden naargelang het aantal personen vermeld op de offerte.

- Indien er meer gasten aanwezig zijn dan aangegeven, zijn wij zijn niet verantwoordelijk voor een tekort aan voedsel, materiaal of personeel. Wij behouden tevens het recht om de factuurprijs in dit geval evenredig te verhogen. 

 

Bij annulatie:

 • Méér dan 5 werkdagen vòòr de aanvang van het evenement: 
  De annulatiekosten bedragen 10% van de offerte met een minimum van 150€;
 • Minder dan 5 werkdagen vòòr de aanvang van het evenement: 
  De annulatiekosten bedragen 50% van de offerte;
 • Minder dan 48 uur vòòr de aanvang van het evenement: 
  De annulatiekosten bedragen het volledige bedrag op basis van de offerte.

De annulatiekosten worden rechtstreeks aan de klant gefactureerd.

 

Niet-Betaling

De niet-betaling van de factuur op zijn vervaldag zal automatisch, zonder voorafgaande ingebrekestellingen, een verhoging van 15% met zich mee brengen, met een minimum van 100,00 EURO ten titel van strafrechtelijke boeten en een verwijlinterest van 12%. Alle betalingsvoorwaarden eerder toegestaan zullen ook automatisch ingetrokken worden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en alle facturen worden onmiddellijk opeisbaar in hun geheel. De strafrechtelijke boeten en verwijlinteresten, met betrekking tot de facturen voor dewelke betalingsvoorwaarden waren toegestaan, zullen terugwerkend zijn en aanvang nemen de dag van levering.

 

Bevoegdheid

Voor elk geschil zijn enkel de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.